Jste milovníkem umění? S námi máte jedinečnou příležitost prozkoumat skrytá tajemství umělců, náplň a symboliku jejich děl i vývoj umění od prvopočátků až do dnešních dnů!
"Děkuji Vám za úžasný zájezd do Drážďan! Moc jsme si ho s manželem užili." Marcela
"...i když modernímu umění nerozumím, po prohlídce výstavy s Vaší průvodkyní Eliškou jsem pochopil důležité souvislosti a lépe se orientuji. Děkuji Vám!" Marek
Zveme Vás na poznávací zájezd za uměním do jarních Drážďan. Prohlédneme si společně významné světové galerie Albertinum a Zwinger. Bude i čas na procházku rozkvetlým městem a prohlídku architektonických skvostů Drážďan. To vše s komentářem naší sympatické průvodkyně.
Vídeň nabízí nezapomenutelnou atmosféru. My si ji na našem poznávacím zájezdu navíc zpříjemníme návštěvou zajímavých výstav!
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na zájezd do Mnichova, bavorského velkoměsta, kde se především v „Muzejní čtvrti“ nachází na 50 muzeí a je tak opravdu z čeho vybírat!
Na podzim roku 2017 připravuje vídeňská galerie Albertina ve spolupráci s Ashmolean Museem v Oxfordu, které se může pyšnit vůbec největší sbírkou kreseb Raffaela Santiho, ucelenou výstavu Raffaelových prací na papíře. Z celkem 140 kreseb ve vlastnictví obou institucí budou vybrány ty nejdůležitější a současně nebude chybět ani několik Raffaelových maleb z vlastnictví Albertiny.
"Jsme nadšeni zájezdem do kunsthistorického muzea ve Vídni. Tolik významných malířů a uměleckých děl a tak blízko! Člověk nemusí jezdit do Louvru :) Příště s Vámi pojedeme zase." Romča a Zdeněk
Zveme Vás na zájezd do Vánoční Vídně!
23.3.2019 Zájezd do Norimberku a Nördlingenu - Albrecht Dürer, Germánské národní muzeum

23.3.2019 Zájezd do Norimberku a Nördlingenu - Albrecht Dürer, Germánské národní muzeum

Pojďme se ponořit do historie dvou německých měst plných skvostné středověké architektury. Zavítejme do druhého největšího města Bavorska, které bylo vůbec tím největším franským městem. Toto úchvatné a říšské bavorské město vás okouzlí i přesto, že v průběhu druhé světové války bylo značně poničeno. Navštivme malebný dům Albrechta Dürera, Gemánské národní muzeum. Druhým městem, které navštívíme, je tzv. velké okresní město Nördlingen   ve vládním obvodu Švábsko německé spolkové země Bavorsko. Toto někdejší svobodné říšské město je největším městem v bavorském zemském okrese Donau-Ries.

 

 

 

Norimberk

Norimberk – metropole německého humanismu a město, které často navštěvoval Karel IV. a kde také nechal postavit některé důležité stavby, například kostel Panny Marie. Karel IV. zde na říšském sněmu roku 1356 uveřejnil prvních 23 článků své Zlaté buly, a roku 1361 mu zde porodila jeho žena Anna Svídnická syna, pozdějšího krále Václava IV. Roku 1423 předal císař Zikmund říšské klenoty městu, které je do počátku 19. století uchováválo a vystavovalo. Doba mezi roky 1470 a 1530 je považována za dobu největšího rozkvětu města – i přes stále se opakující spory a konflikty s rytíři, jako byl Götz von Berlichingen a Conz Schott ze Schottensteinu. Bohatství města a jeho výhodná poloha jako „tržiště střední Evropy“ umožnilo vznik vynikajících děl umělecké a řemeslné výroby. V té době Norimberk patřil, společně s Kolínem nad Rýnem a Prahou, mezi tři největší města Svaté říše římské. 


Kulturní rozkvět města v 15. a 16. století vedl k tomu, že se Norimberk stal centrem německé renesance. Na přelomu 15. a 16. století zde působil slavný místní rodák, malíř Albrecht Dürer, kterému je ve městě věnováno muzeum, blízko něj je i slavná socha králíka podle známé Dürerovy kresby.

Historické město má na severu císařský hrad, jižněji mezi ním a řekou je čtvrť St. Sebald a mezi řekou a nádražím čtvrť St. Lorenz. Celé město bylo zničeno nálety v roce 1945. Při obnově byla zachována historická síť ulic a velmi pečlivě obnoveny hlavní památky, původní hrázděné a historické domy však nahradily moderní stavby.


Pamětihodnosti Norimberku

 

 • Norimberský hrad je středověká falc s románskou patrovou kaplí, podobnou kapli v Chebu. Tvoří severní hranici historického města, na něž je odtud řada výhledů. Zachovala se i velká část městských hradeb s příkopem, věžemi a branami, které se odtud táhnou až k nádraží.
 • Dürerův dům (Dürer-Haus), hrázděný dům z roku 1420 v jedné z méně poškozených částí města, pod západním koncem hradu, obsahuje Dürerovo muzeum.
 • Luterský kostel sv. Sebalda, trojlodní raně gotická bazilika s halovým vysokým chórem a dvěma věžemi leží severně od hlavního náměstí. Z vnitřního zařízení se zachovalo mnoho soch a barevná okna z 15.-16. století.,
 • Stará radnice, pozdně renesanční stavba východně od kostela s gotickým křídlem z roku 1340.
 • Katolický kostel Panny Marie na hlavním náměstí, postavený z podnětu Karla IV. v parléřovském stylu roku 1362, trojlodní hala s pozdně gotickou fasádou z roku 1506.
 • Schöner Brunnen („krásná kašna“) je 19 m vysoká gotická kašna z roku 1396 s bohatou figurální výzdobou (Heinrich Beheim), která symbolizuje výstavbu Říše.
 • Špitál svatého Ducha z roku 1339 je malebná budova nad řekou Pegnitz, blízko mostu Museumsbrücke. Zde se uchovávaly říšské klenoty a budova dnes slouží jako domov důchodců.
 • Henkersteg ("katova lávka") a ostrov, malebné zákoutí u Maxbrücke
 • Luterský kostel svatého Vavřince (St. Lorenz), gotická trojlodní bazilika z poloviny 13. století s vysokým halovým chórem z roku 1477 a dvěma věžemi v průčelí stojí v jižní části starého města.
 • Germanisches Nationalmuseum (Germánské národní muzeum) je blok budov blízko nádraží, největší muzeum německé kultury, dějin a umění.


 Nördlingen 

Jedná se o jedno z pouze tří dokonale zachovaných středověkých měst v Německu (další dvě jsou Rothenburg ob der Tauber a Dinkelsbühl), které je vybudované na kruhovém půdorysu a obklopené opevněním ze 13. a 14. století s jedenácti věžemi, baštou a hradbami s ochozy. Historické jméno města se poprvé objevuje za vlády Karlovců, konkrétně v podobě zmínky z roku 898 o existenci královského dvorce "Nordilinga". V době, kdy město náleželo řezenským biskupům, obdržel Nördlingen tržní práva. Statut svobodného říšského města získal Nördlingen v roce 1215. V tomto roce byly také vybudovány první kamenné městské hradby, jejichž půdorys se zachoval až do 21. století. V září 1634 byla u Nördlingen svedena bitva, která znamenala první porážku švédské armády v třicetileté válce. Jelikož Rieský kráter vykazuje znaky shodné s podobou kráterů na Měsíci, bylo v roce 1970 před startem Apolla 14 pro americké astronauty, kteří se měli této mise zúčastnit, uspořádáno soustředění právě v Nördlingenu.

Pamětihodnosti Nördlingenu

 • Kostel sv. Jiří (St. Georgs Kirche) s 90 metrů vysokou věží Daniel
 • Bývalý klášter Klosterle
 • Historické jádro města obklopené hradbami, středověké domy ( např. Leihhaus, Tanzhaus)
 • Budova radnice se stavebními prvky z místní horniny suevitu
 • Rieskratermuseum
 • Bayerische Eisenbahnmuseum (Bavorské železniční muzeum)
 • Stadtmuseum (Městské muzeum)
 •  Informační centrum Geoparku Ries

Časový harmonogram zájezdu:

 •  6:15 – Sraz u sochy Sv. Václava nahoře na Václavském náměstí. Poznáte nás tak, že naše průvodkyně bude mít ceduli s nápisem: Norimberk a Nördlingen
 • 6:30 – Odjezd! Prosíme buďte dochvilní! Přepravní firma nám kvůli přísným směrnicím EU neumožnuje čekání.
 • 10:00 – Příjezd do Norimberku. Prohlídka domu Dürera a Německého národního muzea, případně prohlídka města.
 • 14:30 – Odjezd do Nördlingenu, příjezd 16:00 do Nördlingenu
 • Odjezd do Prahy cca 19:00 – Příjezd do Prahy cca 23:00 na Václavské náměstí.

Průvodce:

 • Zájezd povede průvodkyně Bc. Petra Vašíčková, DiS. 

Cena zájezdu:

Cena zájezdu je 1500 Kč. Do této ceny spadá cesta tam a zpět komfortním autobusem a služby průvodce. Vstupné si účastníci hradí sami.


Vstupné do Albrecht Dürer's House činí:
              6 EUR / dospělí 
              5 EUR / osoba ve skupině větší než 15 osob 

  

Vstupné do Germanisches Nationalmuseum činí:
              8 EUR / dospělí 

              5 EUR / osoba ve skupině větší než 10 osob 

              5 EUR / studenti (do 18 let vstupné zdarma)

Služby průvodce:

 • Náš průvodce se o klienty stará po celý průběh zájezdu. Zajišťuje veškeré organizační otázky, hromadný nákup vstupenek, komentované prohlídky atd. Odborný výklad začíná již v atobuse během cesty na výstavu. Komentovaná prohlídka dále pokračuje přímo v galerii. Využíváme tour guide system = každý účastník zájezdu dostane mini sluchátko, které si připevní na ucho a zřetelně slyší komentář našeho průvodce až do vzdálenosti 100 mertrů. Poslech odborného výkladu je tak velmi komfortní.
 • Pokud se někdo chce vzdálit od skupiny, nebo si během zájezdu udělat vlastní program, není problém. Stačí to oznámit průvodci a domluvit si místo srazu před odjezdem do Prahy. Na každém zájezdu se Vám snažíme vyjít maximálně vstříc. Spokojenost našich klientů je vždy na prvním místě!


Jak se přihlásit:

 • Na zájezd se přihlašujte vyplněním online přihlášky pod tímto textem.
 • Můžete se přihlásit a zaplatit i osobně v naší kanceláři Cesty za uměním.
  Adresa: Politických vězňů 911/8, Praha 1, 5. patro, číslo dveří 602.
  Otevírací doba kanceláře je pondělí až pátek vždy od 12:00 do 17:00 hod.
  Vaší návštěvu prosím předem ohlašte emailem či telefonicky na                                        606 136 297. Děkujeme Vám.

Rezervace míst:

 • Pro rezervaci Vašeho místa na zájezdu nám prosím zašlete cenu zájezdu na náš účet 2108693581/2700.
 • Variabilní symbol platby = v.s. zájezdu: 2332019
 • Do zprávy pro příjemce napište celé jméno účastníka zájezdu.
 • Vaše místo na zájezdu je tím zarezervováno. Potvrzení o platbě Vám zašleme na Váš email. 
 • Při jakýchkoli nejasnostech nás prosím neváhejte kontaktovat!

Těšíme se na Vás a na náš společný zážitek

Závazná přihláška na zájezd s cestovní agenturou Cesty za uměním s.r.o.

Vyplněním a odesláním přihlášky vyslovuje klient souhlas se Všeobecnými podmínkami cestovní agentury Cesty za uměním s r.o. a Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nový tematický kurz dějin umění: Umělci a umělkyně 20.-21 století, kteří změnily svět umění. Od 5.března do 25.června 2019. Lekce budou probíhat vždy v úterý od 18 hodin. Více info zde.​

Všechny zájemce o umění srdečně zveme na přednášku o newyorských galeriích. Která se bude konat u nás v kanceláři na Praze 1, 12.2.2019 od 17.00 do 19.30 hodin. Více info zde.

Zveme Vás na  Kurz dějin umění pro pokročilé. Během, kterého budete mít možnost se dozvědět mimo jiné především podrobnosti a zajímavosti o životě a dílech vybraných slavných umělců.I. běh kurzu začíná od 2.1.2019. Informace zde.

Přihlašte se k odběru novinek. Kontaktujte nás!

Kurz dějin umění
Nastoupit můžete i v průběhu kurzu. Více informací
 zde.

Členství cestovní agentury Cesty za uměním s.r.o.

Co Vám členství přinese? Velké slevy na všechny zájezdy za uměním a další výhody. Více informací
 zde.

Hledáme nové průvodce!

Vystudoval jste dějiny umění?Jste kunsthistorik nebo je kultura Váš velký koníček? Máte zájem cestovat po Evropě se zajímavou skupinou nadšenců do umění?
 
Hledáme nové průvodce do našeho týmu! 
Nabízíme zajímavou spolupráci a dobrou odměnu.
 
Své nabídky pište na mail
info@cestyzaumenim.cz nebo nás kontaktujte telefonicky, 606 136 297.
 
 

ART-WE.CZ

Kupte si obraz Vašich snů v naší inernetové galerii!

V naší kanceláři je možné použit platební kartuPřijímáme i tyto platební poukázky a karty:

Sodexo, Le cheque dejeuner (unišek+, unišek, dárkový kupón cadhoc), Benefit plus, Edenred, Ticket Multi, Ticket Sport a Kultura, Ticket Academica.

Naši partneři:www.artcasopis.cz

www.pebeo-eshop.cz


http://www.nielsen.cz/


Kurzy jógy


www.manekin.cz


Kontaktujte nás!

 • Email: 
  info@cestyzaumenim.cz

  Napište nám a my Vám odpovíme jak nejrychleji to bude možné. Na víkendové emaily odpovídáme následující pracovní den. 
 • Tel.: 
  606 136 297
  Na telefonu jsme pro Vás k dispozici každý pracovní den od 9:00 do 17:00 hod. Pokud se nám náhodou nemůžete dovolat nezoufejte, zavoláme Vám zpátky :)
 • Adresa kanceláře:
  Politických vězňů 911/8,
  Praha 1,  5. patro, č. dveří 602. 

  V kanceláři jsme pro Vás k dispozici pondělí - pátek od 12:00 do 17:00 hod. 
  Vaší návštěvu prosím předem ohlaste emailem či telefonicky. 
  Děkujeme Vám.